Previše podataka za pratiti?
PROJEKTSUPPORT radi za Vas!

Ugovorni podaci

Prvi korak u sklapanju novog posla je potpis ugovora. Istom logikom je prvi i osnovni dio unosa podataka u program unos ugovornih detalja. PROJEKTSUPPORT omogućava:
unos i praćenje ugovorenih iznosa po fazama projekta;
odvojeni unos za investitora, projektanta i sve suradnike;
unos napomena vezanih za ugovorne detalje za svakog sudionika na projektu.

Svi iznosi i statusi se vode odvojeno za investitora, projektanta i suradnike na jednom projektu. Program automatski izračunava vrijednosti za projektanta u odnosu ugovorenih stavki prema investitoru i prema podizvođma/suradnicima. Zbroj svih iznosa po fazama ugovora se prenosi i prikazuje kao dio osnovnih podataka projekta te je moguće kasnije pretraživanje i sortiranje projekata po iznosu za bilo koju fazu projekta ili prema ukupnom iznosu projekta. Evidencija traženih i primljenih podloga projekta i mogućnost vezanja lokalnog direktorija na računalu sa određenim projektom funkcije su za koje vjerujemo da će vam dodatno olakšati i ubrzati svakodnevni rad.

Financijski podaci

Zamislite situaciju u kojoj sve financije projekta vodite na jednom mjestu. Idealno, zar ne? PROJEKTSUPPORT Vam omogućava praćenje stvarnog stanja financija po:
situacijama sa iznosima;
statusima plaćanja;
ukupno plaćenim, fakturiranim a neplaćenim iznosima i razlikama za fakturiranje;
detaljno vođenje financijskih stanja odvojeno za investitora i suradnike.

Financijske situacije program može voditi na dva načina:

Za svakog partnera i investitora odvojeno. Korisnik sam upisuje nazive situacija (datum, faza projekta i sl.).
Prijenosom situacija sa investitora. U ovoj varijanti dovoljno je upisati situacije za investitora i pomoću funkcije "prijenos situacija" skratiti unos i upisati za sve partnere iste nazive. Ovaj način znatno olakšava kontrolu unosa i pregled situacija.

Funkcije kontrola iznosa i mogućnost evidentiranja odrađenih, a nenaplaćenih situacija dodatno će Vam olakšati snalaženje u financijama i evidentiranju situacija.

Preuzmite prezentaciju!

Slike i opisi, saznajte sve o programu.