Sve na jednom mjestu?
Da, zaboravite Excel!

Ideja i izvedba

PROJEKTSUPPORT je program koji je nastao u želji da svima koji vode projektno orijentiran posao olakšamo praćenje financija projekata i sveukupno poslovanje. Kontrola financija u svakom trenutku i kontrola troškova projekata postale su obavezan dio poslovanja svakog ureda. Osnovne ideje u izradi cijelog programa su bile prilagođenost stvarnim potrebama, povezana dokumentacija, unos svih stavaka vezanih za ugovore i financije projekata i troškova vezanih za projekt te dostupnost svih podataka sa jednog mjesta. Sve smo to uzeli u obzir te ispunili sljedeće:

prilagođenost stvarnim potrebama;
pregled svih projekata sa jednog mjesta;
praćenje svih financijskih detalja projekta;
kontrola troškova;
provjera isplativosti projekta;
evidencija utrošenog vremena;
mogućnost prilagodbe i nadogradnje;
izvještaji dostupni jednim klikom.

PROJEKTSUPPORT je program u potpunosti kompatibilan sa Windows 2000/XP/VISTA/7 i MAC OSX (Parallels desktop for MAC) operativnim sustavima. Program ne zahtjeva dodatne licence niti licenčne programe da bi u potpunosti funkcionirao.

Verzije programa

PROJEKTSUPPORT 4.0 - verzija u izradi

Nove mogućnosti:

omogućiti praćenje cjelokupnog poslovanja ureda;
još detaljnije financije, planiranje sredstava, kalendar sa rokovima;
projekcije fakturiranja, planiranje ljudskih resursa;
praćenje datuma traženih i izdanih dozvola ;
i još čitav niz funkcija...

PROJEKTSUPPORT 3.4 - trenutna verzija
01.02.2011.

Promjene i nadopune:
mogućnost povezivanja direktorija sa dokumentacijama projekta na projekt u bazi programa ( neograničen broj direktorija sa opisima od strane korisnika);
evidentiranje odrađenih, a nefakturiranih situacija;
evidencija sati za neograničen broj djelatnika;
unos neograničenog broja troškova projekta;
dnevnik rada za određeni projekt sa detaljnim ispisom utrošenih sati i opisima radova po djelatnicima
dnevnik rada za određenog djelatnika u zadanom vremenskom periodu
vođenje neograničenog broja kontakt osoba za određenog investitora/partnera.


PROJEKTSUPPORT 3.0
17.04.2010

Promjene i nadopune:

promjena izgleda korisničkog sučelja;
smanjen broj prozora koji se otvara prilikom korištenja programa;
nadodana funkcija "isplativost projekta";
nadodana funkcija prikaza financijskog stanja prema pojedinim partnerima na nivou svih projekata;
nadodana funkcija "prijepis situacija".

PROJEKTSUPPORT 2.0
20.10.2009.

verzija programa prebačena u .NET 3.5;
nadodana mogućnost ispisa svih formi;
nadodana funkcija "kontrola iznosa" u financijskom dijelu programa.


PROJEKTSUPPORT 1.0
04.05.2009.

inicijalna verzija programa.
Za popis svih funckija pogledajte trenutnu verziju.

Preuzmite prezentaciju!

Slike i opisi, saznajte sve o programu.